Priser

VULF

Vestjyllands UL Flyveklub

For yderligere information:

+45 40413361

Priser / kontingenter mm.


For at flyve UL i Danmark skal man ifølge reglerne være medlem af:


KDA (Kongelig Dansk Aeroklub)

DULFU (Dansk Ultralet Flyver Union)

En klub som er godkendt af DULFU (som VULF)


I VULF har vi gjort det enkelt for medlemmerne, idet at vi administrerer alle disse medlemskaber for klubbens medlemmer. Man betaler således kun eet årligt beløb til VULF, Dette beløb udregnes efter nedenstående tabel.2019 beløb

Årskontingent /

indmeldelse

1. kvartal

Indmeldelse

2. kvartal

Indmeldelse

3. kvartal

Indmeldelse

4. kvartal

Indmeldelses-

gebyr

KDA

60

45

30

15

0

DULFU

750

562,5

375

187,5

300

VULF

800

600

400

200

0

Flyveret, 9-393

2500

1875

1250

625

0

Klubflyveren 3-393 kan benyttes af alle klubbens medlemmer, som har pilot-licens, er godkendt til flyveren og som har betalt flyveret til klubflyveren. Prisen pr. time er 500, - kr. pr. time. Efter 10 timers flyvning opnås rabat, idet de efterfølgende timer koster 400,- kr. pr. time.


Prisen inkluderer alle omkostninger såsom benzin, baneafgift på EKVJ og forsikringer. De nærmere betingelser fremgår af vedtægterne.


Skoleflyvning koster 750,- kr. pr. time de første 10 timer. Derefter er prisen 500,- kr. pr. time. Instruktørtimerne er vederlagsfrit, med mindre en ekstern instruktør benyttes, da evt. udgifter til transport kan forventes.


Timetallet nulstilles for alle pr. 31-12 hvert år. Det er kun nye medlemmer, som har mulighed for at betale delvist jf. ovennævnte skema, da man ved evt. indmeldelse i 3 kvartal, ikke skal betale for de 2 forrige kvartaler. Alle øvrige medlemmer betaler beløbene som er nævnt i 1. kvartal.

VULF

Vestjyllands UL Flyveklub

+45 40413361