Bestyrelse

Bestyrelsen i VULF er sammensat på følgende måde:


Formand:

Bent Jensen

40 41 33 61

formand@vulf.dk


Kasserer:

Henrik Schäfler

kasserer@vulf.dk


Sekretær:

Allan Wiuff Korsholm

sekretaer@vulf.dk


Bestyrelsesmedlemmer:

Allan Molbech

Nicki Søgård


Suppleant:

Martin Jensen


Uddannelsesansvarlig:

Steen Lund

uddannelse@vulf.dk


Materielansvarlig:

Nicki Søgård

materiel@vulf.dk


Web ansvarlig:

Allan Molbech

webmaster@vulf.dk